Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen

Kilpailuun ilmoittaudutaan sähköisesti oheisen linkin kautta:

ILMOITTAUTUMINEN SIBELIUS SINGING 2020

Perehdy kilpailun sääntöihin ennen ilmoittautumisen täyttämistä.Ohjeet ilmoittautumiseen:

1. Kilpaileva duo täyttää vain yhden yhteisen ilmoittautumisen. Ilmoittautuessa valitaan Register your duo as a pianist tai Register your duo as a singer sen mukaan kumpi duon jäsenistä täyttää ilmoittautumisen. Molempien duon jäsenten tiedot ja liitteet tarvitaan ilmoittautumiseen.

2. Tarvittavat liitteet: valokuva duosta, kopiot passeista tai henkilöllisyystodistuksista sekä videotallenne.

3. Videotallenne liitetään joko mp4-tiedostona tai Youtube – tai Vimeo-linkkinä.

4. Huomioi että ilmoittautuessa annettuun kilpailuohjelmistoon saa tehdä pieniä muutoksia 25.1.2020 saakka.

5. Huomioi että henkilö voi osallistua kilpailuun vain yhden duon jäsenenä.

6. Ilmoittautumisaika päättyy 20.11.2019 kl0 16:00.